Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget


ZES Tips om te sparen voor noodgevallen.

Veel huishoudens houden te weinig geld achter de hand voor het geval de koelkast, televisie, of auto kapot gaat.   Daardoor komen ze in de financiële problemen, bleek eerder deze week uit een onderzoek. 1. Eerst moet je bedenken waarom en hoeveel er gespaard m

Lees meer

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor verstrekken kortingspassen.

  Gemeenten krijgen met onmiddellijke ingang ruimere mogelijkheden om kortingspassen te verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit laten weten in antwoord op kamervragen over het ‘armoedesignalement’ 2012 van het CBS en SCP.   Met haa

Lees meer

Veranderingen in de basiszorgverzekering, wat gaat eraf en wat komt erbij.

De zorgverzekeraars hebben hun premies voor de basisverzekeringen voor 2013 de afgelopen weken bekendgemaakt. Maar veranderen de vergoedingen in dat basispakket eigenlijk ook?   De premies voor de basisverzekering verschillen per zorgverzekeraar. Veel aanbieders kondigden aan hun premies komend jaar gelijk te houden of te verlagen, in tegenst

Lees meer

Aantal mensen dat beroep doet op schuldsanering neemt toe.

Beroep op schuldsanering neemt toe Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) blijft stijgen. In 2011 zijn er 21.114 aanvragen gedaan ten opzichte van 16.643 in 2010. Een toename van ruim 30% die voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de economische crisis. Dit blijkt uit de achtste meting van de Wsnp-monitor die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Ju

Lees meer

Kinderbijslag, de afspraken uit het regeerakkoord.

Afspraken uit het regeerakkoord In het regeerakkoord van VVD en PvdA, staan afspraken over wetten en regelingen die de SVB uitvoert. We hebben deze afspraken voor u op een rij gezet. Kinderbijslag en TOG (tegenmoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen) Vanaf 2014 worden alle kinderbijsla

Lees meer

Goedkopere kinderopvang voor ouders die hun baan verliezen.

Goedkope kinderopvang voor ouders die hun baan verliezen.   De Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) gaat kinderopvang voor ouders die net ontslagen zijn, goedkoper maken. Ze krijgen nu zes maanden een korting op de kinderopvang. Als ouders hun baan verliezen, wordt na drie maanden de kinderopvangtoeslagstopgezet doo

Lees meer

Aantal wettelijke schuldsaneringen voor particulieren daalt.

Aantal schuldsaneringen daalt Het aantal wettelijke schuldsaneringen van particulieren neemt voor het eerst in jaren af.  

Lees meer

De goedkoopste basis ziektekosten verzekeringen voor 2013.

Zorgverzekering De grootste zorgverzekeraars hebben hun premies voor de basisverzekering van 2013 bekend gemaakt. CZ, Menzis, VGZ en Univé verlagen hun zorgpremie. Bij Zilveren Kruis Achmea blijft hij gelijk. Wat is de goedkoopste basisverzekering. Aan het einde van het jaar strijden zorgverzekeraars om klanten door hun basisverzekerin

Lees meer