Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget

BTW naar 21 procent

« Terug  |  publicatie datum : 2420121609

Het hoogste btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%, het lagere btw-tarief blijft op 6%. Voor deze btw-verhoging worden overigens een overgangsmaatregel en een uitstelregeling ingesteld. Maar er verandert nog meer op het gebied van de omzetbelasting.

Hoogste btw-tarief naar 21% en overige btw-maatregelen
- Het hoogste btw-tarief stijgt per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Hiervoor is een overgangsmaatregel ingesteld;
- Podiumkunsten komen weer onder het lage btw-tarief (per 1 juli 2012);
- Onderzocht wordt of zonnepanelen onder het lage btw-tarief kunnen gaan vallen.

Hogere btw, lagere inkomstenbelasting

De btw-verhoging moet zorgen voor extra belastinginkomsten van € 4 miljard in 2013. Daarbij wordt aangetekend dat vanaf dat jaar de hogere btw 'in toenemende mate' gecompenseerd zal worden door een lagere inkomstenbelasting, vooral voor werkenden met een lager inkomen. Dat zou op middellange termijn weer de arbeidsmarkt beter moeten laten functioneren.

In hoeverre de inkomstenbelasting wordt verlaagd, wordt niet aangegeven. Wel wordt verwezen naar de in februari dit jaar ingestelde Commissie Van Dijkhuizen. Die onderzoekt onder meer 'een wezenlijke verlaging van de inkomstenbelastingtarieven' en 'een verschuiving van loon/inkomstenbelasting naar de indirecte belastingen'.

Overgangsregeling btw-verhoging
Er is een overgangsregeling ingesteld omdat bedrijven zich op de wijziging moeten voorbereiden. Niet alleen veranderen de prijzen, maar de hogere btw bezorgt ook bedrijven die de btw niet volledig kunnen aftrekken ook hogere kosten. Verder moeten de nieuwe tarieven worden verwerkt in de boekhoudsystemen.