Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget

Crisis verdubbelt aantal huishoudens in schuldhulpverlening.

« Terug  |  publicatie datum : 2420130906

 

Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

 

In 2012 hebben 84.250 mensen in Nederland zich aangemeld voor schuldhulpverlening. Het jaar daarvoor was dat 11 procent minder en vijf jaar geleden ging het nog om 44.000 mensen.

De gemiddelde schuld bedroeg vorig jaar 33.500 euro, tegen 30.000 voor de crisis. Opvallend is dat ook huiseigenaren steeds vaker aankloppen voor hulpverlening. In 2011 had nog 12 procent van alle aanvragers een eigen woning, maar dat aantal was een jaar later al opgelopen naar 16 procent van het totaal.

In de praktijk betekende dit dat het aantal huiseigenaren met schuldhulp met bijna de helft toenam.

 

Werkende armen

 

Ook zogenoemde 'werkende armen' vragen vaker om bijvoorbeeld een betalingsregeling of een saneringskrediet. ''Veel mensen zijn verplichtingen aangegaan in de tijd vóór de crisis, maar moeten het nu doen met een lager inkomen. Dat houden ze niet lang vol."

Mannen zijn traditioneel oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Vorig jaar was 56 procent van de aanvragers man.

Als 'gewone' schuldhulpverlening niet genoeg blijkt, kunnen mensen worden verwezen naar de rechter om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering. De laatste jaren betrof dat ongeveer een kwart van de aanvragers.