Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor verstrekken kortingspassen.

« Terug  |  publicatie datum : 1320121412

 

Gemeenten krijgen met onmiddellijke ingang ruimere mogelijkheden om kortingspassen te verstrekken aan inwoners met een laag inkomen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit laten weten in antwoord op kamervragen over het ‘armoedesignalement’ 2012 van het CBS en SCP.

 

Met haar besluit draait de staatssecretaris een beperking terug die het vorige kabinet aan gemeenten had opgelegd bij het categoriaal aanbieden van stadspassen. Het kabinet Rutte I stond de verstrekking daarvan nog slechts toe aan mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum.

 

In het regeerakkoord van het huidige kabinet werd al aangekondigd dat de mogelijkheden voor kortingspassen die kunnen worden gebruikt voor culturele, maatschappelijke of sportieve voorzieningen, zullen worden uitgebreid.  

  

Voor het loslaten van de inkomensgrens is geen wetswijziging nodig. Stadspassen zijn een vorm van ondersteuning die niet valt onder de Wet Werk en Bijstand (WWB), maar worden verstrekt op grond van de Gemeentewet. Omdat voor het besluit van staatssecretaris Klijnsma de wet niet hoeft te worden aangepast, staat het gemeenten nu weer vrij om zelf te bepalen wie in aanmerking komt voor een stadspas.