Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget

Kinderbijslag gaat omlaag, kindgebonden budget wordt iets hoger.

« Terug  |  publicatie datum : 3120121210

Kinderbijslag omlaag, kindgebonden budget iets hoger.

De bedragen die ouders aan kinderbijslag ontvangen gaan vanaf 2014 flink omlaag. Ouders met kinderen boven de 6 jaar krijgen tientallen euro's per kwartaal minder. Het kindgebonden budget gaat juist omhoog.
 

Kinderbijslag

Op dit moment ontvangen ouders voor een kind tot 6 jaar 191,65 euro per kwartaal, voor een kind van 6 tot 11 jaar 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot 17 jaar 273,78. In het regeerakkoord is afgesproken dat de kinderbijslag bij elke leeftijd op de hoogte komt van kinderen tot 6 jaar. Dit kan dus tot een verlaging leiden van ruim 80 euro per kwartaal.

Kindgebonden budget

In 2015 krijgen ouders een hoger kindgebonden budget. Voor het eerste kind krijgen ze er 25 euro per jaar bij, voor het tweede kind 517 euro per jaar Tegenover deze verhoging staat wel een inkomenstoets.

Men komt vanaf 2014 alleen in aanmerking voor een kindgebonden budget als het inkomen van een alleenstaande ouder onder de 35.059 euro per jaar ligt. Bij samenwonenden ligt dit maximale inkomen op 51.691 euro per jaar. Eerder werd al besloten dat ouders met een vermogen boven de 80.000 euro geen recht hebben op kindgebondenbudget.

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders krijgen een extra kindgebonden budget van 2.800 euro per jaar. Deze maatregel vervangt de alleenstaande ouderkorting en aanvullingen voor alleenstaanden op de bijstand en de nabestaandenuitkering.

Kindregelingen geschrapt

Het nieuwe kabinet gaat de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok) afschaffen, net als de Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De TOG komt in de kinderbijslag terecht.