Nieuws

Hieronder tref je een overzicht aan van de laatste nieuwsberichten over MS Budget

Overheid moet rekening houden met mensen die in de schulden zitten.

« Terug  |  publicatie datum : 2520121510

Ombudsman: 'Overheid moet rekening houden met schuldenaar'

De overheid zou bij het innen van teveel uitgekeerde bedragen of boetes meer oog moeten hebben voor de omstandigheden van degene bij wie het geld wordt geïnd. Dat vindt de Nationale ombudsman. De ombudsman verwacht dat hij hierover begin 2013 afspraken heeft gemaakt met overheidsorganisaties, zo meldt hij.

De ombudsman bekijkt hoe overheden dit soort geldbedragen invorderen. Onder meer Belastingdienst en UWV verstrekken toeslagen en uitkeringen als voorschot en berekenen pas naderhand op welk bedrag iemand recht had. Het te veel betaalde bedrag wordt dan teruggevorderd.

Dit onderzoek is een vervolg op een rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening waaruit bleek dat de overheid ook altijd als schuldeiser betrokken is bij de schuldhulpverlening.

Schulden stapelen zich op

De ombudsman wijst erop dat mensen met schulden ook verkeersboetes of verzekeringspremies niet hebben betaald. Die boetes lopen op, soms wel met 50 procent, omdat overheidsinstanties voorrang hebben bij het innen. De betrokken gezinnen in de schuldhulpverlening komen er echter moeilijk door uit de problemen.

Maatschappelijke consequenties

„Ik vind dat de overheid bij de invordering niet alleen maar oog moet hebben voor haar eigen belang, maar ook rekening moet houden met de financiële positie en de mogelijke maatschappelijke consequenties van de invordering voor de gezinssituatie”, aldus de ombudsman