Werkwijze

De eerste stappen naar een financieel gezond leven

Stap 1 » Intakegesprek en kennismaking

Bij de intake maken we kennis met elkaar en dan gaan we uw persoonlijke situatie en het probleem en de oorzaken ervan analyseren. Wij weten uit ervaring dat financiële problemen niet altijd ontstaan door een gat in de hand of alles willen hebben. We kijken samen wat u wilt bereiken en welke taken wij in de conflictoplossing voor u gaan over nemen. Tevens gaan we bekijken hoelang we nodig denken te hebben en wat het oplossingstraject gaat kosten. (Dit intakegesprek kost u eenmalig 50 euro voor +/- anderhalf uur.)

Stap 2 » Situatie aanpakken

Indien mogelijk en gewenst gaan wij meteen handelen: zakelijk en doortastend. Wij kunnen die moeilijke telefoongesprekken of lastige zakelijke correspondentie voor u voeren, bijvoorbeeld naar schuldeisers of naar de tegenpartij in een ruzie of conflict. Wij kunnen betalingsregelingen helpen opzetten of voor u onderhandelen met leveranciers, nutsbedrijven, gemeente etc. om aanmaningskosten te reduceren.

Stap 3 » Ordenen en bewaren

Indien nodig bieden wij u ook hulp met uw administratie, oftewel de 'papierkraam'. Gaat het om budgetbeheer brengen wij eerst uw financiële plaatje netjes administratief in kaart. Bij conflicten bekijken wij voor u welke papieren er bewaard dienen te worden en wat niet om zo tot een goed geordend dossier te komen. Hierbij nemen wij alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken, belastingpapieren e.d. door en organiseren de 'papierkraam' tot een voor u overzichtelijke administratie in een map.

Stap 4 » Overzicht maken

Wij maken altijd een plan van aanpak dat uitvoerbaar is. Hierin worden afspraken gemaakt. Bij budgetbeheer maken wij bijvoorbeeld een maandoverzicht van uw inkomsten, uitgaven en evt. schulden. Dan bekijken we samen waar we staan en welke stappen we gaan nemen om lasten of schulden te verminderen. Dit kan zijn abonnementen opzeggen, geen onnodige uitgaven doen e.d., maar ook manieren om definitief geldproblemen op te lossen via het vergroten van het inkomen (via werk, toeslagen aanvragen, belastingteruggave, gebruik maken van voorzieningen).

Stap 5 » Toekomstplan

Als uw acute probleem de benodigde aandacht heeft, bespreken we uw lange termijn vooruitzichten. Dus hoe lang hebben we nodig om in een gezonde financiële situatie terecht te komen en die te behouden. Ook gaan wij u leren om met een kleiner budget rond te komen en verleidingen te weerstaan. In geval van een conflict of probleem kijken we hoe u er in de toekomst mee om moet te gaan zodat u niet weer voor vervelende verrassingen komt te staan. U krijgt tips en adviezen om uit de problemen te blijven en u mag altijd contact met uw budgetbeheerder opnemen alvorens een belangrijke beslissing te nemen.

Stap 6 » Nazorg en evaluatie

In deze fase maken we de balans op en zijn de financiële problemen weer onder controle. Bij een probleem of conflict dragen we hier het dossier dat lopende de zaak door ons is gemaakt aan u over en zal het probleem of conflict naar uw tevredenheid zijn afgehandeld. Maar ook na afronding van het plan van aanpak, kunt u ten alle tijde op ons terugvallen indien er problemen of moeilijke situaties zijn.

Stap 7 » Kosten

Wat de kosten zullen zijn - na de eenmalige kosten van het intakegesprek - is vooraf niet te bepalen.

Niemand heeft dezelfde problemen. Voor de een zijn ze eenvoudiger op te lossen dan voor de ander. Daarom worden de kosten pas besproken na het intakegesprek wanneer wij een inzicht hebben in uw probleem, conflict of financiële situatie. Gaat u er in elk geval van uit dat de gemaakte kosten positief bijdragen aan een prettigere leefsituatie voor uzelf (geen stress, geen ruzie met uw partner, minder advocaatkosten of rechtszaken, geen onzekerheid meer, geen machteloosheid of angst.)

Wij streven naar een win-win situatie tegen betaalbare tarieven.